Robot

Author's details

Name: หุ่นยนต์ เครื่องร่อน
Date registered: 12/01/2013

Latest posts

  1. [เก่า] อธิบายเพิ่มเติมและแก้ไข ( นักบินน้อย สพฐ. : กิจกรรมเครื่องร่อนแบบเดินตาม) — 19/09/2019
  2. [เก่า] ดาวน์โหลดไฟล์สนามแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 — 14/08/2019
  3. Download กติกาหุ่นยนต์ผสม และไฟล์สนามการแข่งขันหุ่นยนต์ — 28/08/2018
  4. ตารางการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 — 05/02/2018
  5. แจ้งกำหนดการสำหรับโรงเรียนที่เข้าประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ และประกวดการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ ทางวิทยาศาสตร์ — 29/01/2018

Author's posts listings

ม.ค. 08

การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

ขอให้ทุกโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศลำดับที่ 1,2,3 จา …

Continue reading »

ธ.ค. 26

การส่งเอกสาร ผลงานการประกวดโครงงานและผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ

ขอให้ทุกโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศลำดับที่ 1,2,3 จา …

Continue reading »

ธ.ค. 08

คำอธิบายรายละเอียดในเกณฑ์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

จากการที่ได้รับคำถามจากช่องทางการติดต่อทาง Line @ ทางส่ …

Continue reading »

ส.ค. 17

ลายสนามแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.

ระดับพื้นฐาน     1. มัธยมศึกษาตอนต้น ดาวน์โหลด     2. ม …

Continue reading »

ม.ค. 25

ประชาสัมพันธ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ และ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์

                 1. สถานที่จัดงานได้เปิดให้โรงเรียนสามา …

Continue reading »

Older posts «

» Newer posts