«

»

ม.ค. 29

แจ้งกำหนดการสำหรับโรงเรียนที่เข้าประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ และประกวดการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ ทางวิทยาศาสตร์

  • การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ (สพป./สพม.)

วันที่ 11 – 12  กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต อาคาร WEST WING ชั้น 1
เวลา 08.00 – 17.00 น.  ( รายงานตัวเวลา 08.00 – 09.00 น. พร้อมกับส่งเล่มรายงานจำนวน 7 เล่มและจัดบูทผลงาน สามารถติดตามข่าวสารอื่นได้ที่ เพจ Facebook : OBECYoungInventor )
  • การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ ทางวิทยาศาสตร์  (สพป./สพม.)

วันที่ 11 – 12  กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต อาคาร WEST WING ชั้น 1
เวลา 08.00 – 17.00 น.  ( รายงานตัวเวลา 08.00 – 09.00 น. พร้อมกับส่งเล่มรายงานจำนวน 7 เล่มและจัดบูทผลงาน สามารถติดตามข่าวสารอื่นได้ที่ เพจ Facebook : OBECYoungInventor )
**  ลำดับการจัดแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์และโครงงานสิ่งประดิษฐ์ ทางวิทยาศาสตร์ เรียงตามลำดับหมายเลขการลงทะเบียนในระบบ
*** ในวันงานกรุณานำป้ายคล้องคอตลอดเวลา! เมื่ออยู่ในงาน
**** กรุณา Add LINE เฉพาะผู้ที่เข้าการแข่งขันประกวดโครงงาน และผลงานสิ่งประดิษฐ์ ทางวิทยาศาสตร์เท่านั้น เพื่อติดตามข้อมูล http://line.me/R/ti/g/iSkHHQzvnR