Robot

Author's details

Name: หุ่นยนต์ เครื่องร่อน
Date registered: 12/01/2013

Latest posts

  1. [เก่า] อธิบายเพิ่มเติมและแก้ไข ( นักบินน้อย สพฐ. : กิจกรรมเครื่องร่อนแบบเดินตาม) — 19/09/2019
  2. [เก่า] ดาวน์โหลดไฟล์สนามแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 — 14/08/2019
  3. Download กติกาหุ่นยนต์ผสม และไฟล์สนามการแข่งขันหุ่นยนต์ — 28/08/2018
  4. ตารางการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 — 05/02/2018
  5. แจ้งกำหนดการสำหรับโรงเรียนที่เข้าประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ และประกวดการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ ทางวิทยาศาสตร์ — 29/01/2018

Author's posts listings

ก.ย. 19

[เก่า] อธิบายเพิ่มเติมและแก้ไข ( นักบินน้อย สพฐ. : กิจกรรมเครื่องร่อนแบบเดินตาม)

หมายเหตุ เป็นการอธิบายตามเกณฑ์เดิม เพื่อความชัดเจนในการ …

Continue reading »

ส.ค. 14

[เก่า] ดาวน์โหลดไฟล์สนามแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

ไฟล์สนามระดับพื้นฐาน  ไฟล์สนามระดับกลาง ไฟล์สนามระดับสู …

Continue reading »

ส.ค. 28

Download กติกาหุ่นยนต์ผสม และไฟล์สนามการแข่งขันหุ่นยนต์

ดาวน์โหลด กติกาหุ่นยนต์ผสม (30 ส.ค. 61) ดาวน์โหลด ลายสน …

Continue reading »

ก.พ. 05

ตารางการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

      ติดต่อสอบถาม

ม.ค. 29

แจ้งกำหนดการสำหรับโรงเรียนที่เข้าประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ และประกวดการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ ทางวิทยาศาสตร์

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ (สพป./สพ …

Continue reading »

Older posts «