«

»

ม.ค. 08

การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

  • ขอให้ทุกโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศลำดับที่ 1,2,3 จากการประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 67 คลิกเพื่อลงทะเบียนส่งผลงาน อย่างช้าไม่เกิน 20 ม.ค. 61
  • การส่งเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์จำนวน 5 เล่มไม่ต้องส่งทางไปรษณีย์ แต่ให้นำมาส่งให้กรรมการในวันลงทะเบียนและติดตั้งโครงงาน  โดยไม่ต้องส่งพร้อม CD/DVD เนื่องจากให้ส่งไฟล์บนระบบออนไลน์แล้ว
  • ตรวจสอบรายชื่อผลงานที่ส่งเข้าแล้ว คลิกที่นี่