«

»

ธ.ค. 26

การส่งเอกสาร ผลงานการประกวดโครงงานและผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ

  • ขอให้ทุกโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศลำดับที่ 1,2,3 จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์และผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 67 คลิกเพื่อลงทะเบียนส่งผลงาน อย่างช้าไม่เกิน 10 ม.ค. 61
  • รายละเอียดอื่น ๆ ติดตามได้ที่ http://younginventors.innoobec.com หรือ FB Fanpage : https://www.facebook.com/OBECYoungInventor
  • ตรวจสอบรายชื่อผลงานที่ได้รับข้อมูลแล้ว ได้ที่ คลิกที่นี่
  • ในกรณีที่มีผลงานในกิจกรรมประเภทอื่น จะทำการลบออกจากระบบ