«

»

ธ.ค. 08

คำอธิบายรายละเอียดในเกณฑ์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

จากการที่ได้รับคำถามจากช่องทางการติดต่อทาง Line @ ทางส่วนกลางจึงได้จัดทำคำอธิบายรายละเอียดในเกณฑ์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 เพื่อให้เข้าใจตรงกันระหว่างคณะกรรมการและผู้เข้าแข่งขัน หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถาม ได้ที่ Line @ : @xue4845s หรือ Scan QR Code ได้ที่

ดาวน์โหลด

คำชี้แจงกติกาหุ่นยนต์-สพฐ-ระดับภาค ( ณ วันที่ 9 ธ.ค. 60 )

แบบบันทึกคะแนนการแข่งขัน

รายละเอียดที่แก้ไข

  • หุ่นยนต์พื้นฐานระดับประถม การนำเสนอไม่ต้องทำโปสเตอร์ขนาด A1 แต่ให้ทำในกระดาษ A 4 ตามเกณฑ์เดิม (หน้า2)
  • เพิ่มเติมจุดตรวจสอบ (หน้า 17)