Robot

Author's details

Name: หุ่นยนต์ เครื่องร่อน
Date registered: 12/01/2013

Latest posts

  1. [เก่า] อธิบายเพิ่มเติมและแก้ไข ( นักบินน้อย สพฐ. : กิจกรรมเครื่องร่อนแบบเดินตาม) — 19/09/2019
  2. [เก่า] ดาวน์โหลดไฟล์สนามแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 — 14/08/2019
  3. Download กติกาหุ่นยนต์ผสม และไฟล์สนามการแข่งขันหุ่นยนต์ — 28/08/2018
  4. ตารางการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 — 05/02/2018
  5. แจ้งกำหนดการสำหรับโรงเรียนที่เข้าประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ และประกวดการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ ทางวิทยาศาสตร์ — 29/01/2018

Author's posts listings

ม.ค. 18

กำหนดการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.

ม.ค. 16

ประชาสัมพันธ์ สำหรับการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ และผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์

ขอให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม การประกวดโครง …

Continue reading »

ม.ค. 12

การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

ประกาศถึงทีมที่ผ่านคัดเลือกและต้องมานำเสนอผลงานโครงงานห …

Continue reading »

พ.ย. 26

ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ระดับภาค

ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

พ.ย. 14

ห้ามนำอุปกรณ์เครื่องมือหนักมาใช้สร้างหุ่นยนต์ภายในพื้นที่สร้างและประกอบหุ่นยนต์ เด็ดขาด

ห้ามนำอุปกรณ์เครื่องมือหนัก* มาใช้สร้างหุ่นยนต์ภายในพื้ …

Continue reading »

Older posts «

» Newer posts