Category Archive: ข่าวประชาสัมพันธ์

ธ.ค. 16

ระบบจัดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70

เข้าระบบจัดการแข่งขัน

ธ.ค. 13

ประกาศความปลอดภัยและการตั้งจุดพักรถระหว่างเส้นทางการเดินทางไป-กลับ สถานที่จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

ประกาศความปลอดภัยและการตั้งจุดพักรถระหว่างเส้นทางการเดิ …

Continue reading »

พ.ย. 07

ประกาศจัดงานและเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่อง การจั …

Continue reading »

ก.ย. 19

[เก่า] อธิบายเพิ่มเติมและแก้ไข ( นักบินน้อย สพฐ. : กิจกรรมเครื่องร่อนแบบเดินตาม)

หมายเหตุ เป็นการอธิบายตามเกณฑ์เดิม เพื่อความชัดเจนในการ …

Continue reading »

ส.ค. 14

[เก่า] ดาวน์โหลดไฟล์สนามแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

ไฟล์สนามระดับพื้นฐาน  ไฟล์สนามระดับกลาง ไฟล์สนามระดับสู …

Continue reading »

Older posts «