Powerpc

Author's details

Name: ธวัชชัย ฝ่ายพลแสน
Date registered: 16/07/2012
URL: http://www.kru-eh.com

Latest posts

  1. ระบบจัดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 — 16/12/2022
  2. เว็บไซต์จัดการแข่งขัน — 23/01/2018
  3. ชี้แจงการโอนข้อมูลจากเว็บระดับเขต เข้าเว็บระดับภาค — 07/10/2013

Author's posts listings

ธ.ค. 16

ระบบจัดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70

เข้าระบบจัดการแข่งขัน

ม.ค. 23

เว็บไซต์จัดการแข่งขัน

ต.ค. 07

ชี้แจงการโอนข้อมูลจากเว็บระดับเขต เข้าเว็บระดับภาค

เขตใดที่แข่งขันเสร็จแล้ว ให้ admin ทำการเข้าระบบ แล้วไป …

Continue reading »