Category Archive: ข่าวประชาสัมพันธ์

ส.ค. 07

[เก่า] ประกาศจัดงานและเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การจ …

Continue reading »

พ.ย. 29

[เก่า] เชิญครู ชมคลิปวิดิโอ การประกวดงานศิลปะของกลุ่มสาระสังคมฯ

เชิญครู นักเรียน กรรมการตัดสิน กรรมการจัดงาน ชมคลิปวิดี …

Continue reading »

ก.ย. 05

ประกาศ การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดกรอบการดำเ …

Continue reading »

ส.ค. 14

การเตรียมการ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68

แนวทางการเตรียมการ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท …

Continue reading »

ก.ค. 23

ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

เกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศ …

Continue reading »

Older posts «

» Newer posts