Category Archive: ข่าวทั่วไป

ม.ค. 18

กำหนดการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.

ม.ค. 16

ประชาสัมพันธ์ สำหรับการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ และผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์

ขอให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม การประกวดโครง …

Continue reading »

ม.ค. 12

กำหนดการ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และการประกวดแข่งขัน GSP งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

กำหนดการการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ งานศิลปหัตถกร …

Continue reading »

ม.ค. 12

การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

ประกาศถึงทีมที่ผ่านคัดเลือกและต้องมานำเสนอผลงานโครงงานห …

Continue reading »

ม.ค. 11

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์

กำหนดการส่งรุปเล่มและคลิป VDO การนำเสนอกิจกรรมการประกวด …

Continue reading »

Older posts «

» Newer posts