Math1

Author's details

Name: คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพ
Date registered: 21/01/2014

Latest posts

  1. กำหนดการ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และการประกวดแข่งขัน GSP งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 — 12/01/2017
  2. กำหนดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 18 – 20 กุมภาพันธ์ 2557ณ อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี — 04/02/2014
  3. กำหนดการแข่งขันการสร้างสรรค์คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม ถนนติวานนท์ ซอย 32 จังหวัดนนทบุรี วันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2557 ณ อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี — 04/02/2014

Author's posts listings

ม.ค. 12

กำหนดการ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และการประกวดแข่งขัน GSP งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

กำหนดการการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ งานศิลปหัตถกร …

Continue reading »

ก.พ. 04

กำหนดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 18 – 20 กุมภาพันธ์ 2557ณ อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

ดาวน์โหลด กำหนดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์

ก.พ. 04

กำหนดการแข่งขันการสร้างสรรค์คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม ถนนติวานนท์ ซอย 32 จังหวัดนนทบุรี วันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2557 ณ อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

ดาวน์โหลด กำหนดการ GSP