ก.ค. 23

ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

เกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

ที่ หมวดหมู่ ดาวน์โหลด หมายเหตุ
1 ภาษาไทย คลิ๊กที่นี่  ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2561
2 คณิตศาสตร์ คลิ๊กที่นี่  แก้ไข เวทคณิต 4 ก.ย.61 ตัวอย่าง ข้อสอบเวทคณิต
3 วิทยาศาสตร์ คลิ๊กที่นี่
4 นักบินน้อย สพฐ. คลิ๊กที่นี่
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คลิ๊กที่นี่
6 สุขศึกษา และพลศึกษา คลิ๊กที่นี่
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ คลิ๊กที่นี่
8 ศิลปะ-ดนตรี คลิ๊กที่นี่
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ คลิ๊กที่นี่
10 ภาษาต่างประเทศ คลิ๊กที่นี่  แก้ไขเพิ่มเติมเกณฑ์การให้คะแนน การพูดเพื่ออาชีพ จีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศษ 4 ธ.ค.61
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คลิ๊กที่นี่
12 คอมพิวเตอร์ คลิ๊กที่นี่   ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561
13 หุ่นยนต์ คลิ๊กที่นี่
14 การงานอาชีพ คลิ๊กที่นี่
15 ปฐมวัย คลิ๊กที่นี่
16 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม) คลิ๊กที่นี่
17 การศึกษาพิเศษ(เฉพาะความพิการ) คลิ๊กที่นี่
18 การศึกษาพิเศษ(ศูนย์การศึกษาพิเศษ) คลิ๊กที่นี่   วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ หมวดหมู่ ดาวน์โหลด หมายเหตุ
1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(ศิลปวัฒนธรรมอีสาน)
คลิ๊กที่นี่  

มิ.ย. 15

ตัวแบ่งคั่น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 และ68

ด้านบนเป็นการประชาสัมพันธ์
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68
—————————————————————————–
ด้านล่างเป็นการประชาสัมพันธ์
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67

ก.พ. 13

แบบแสดงความคิดเห็นต่อการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

http://gg.gg/8wce0

ก.พ. 10

แผนผังห้องแข่งขัน โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร (แก้ไข)

ก.พ. 08

ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ – นาฏศิลป์

1. การเข้าสู่สถานที่แข่งขันศูนย์การค้าเซียร์รังสิตจะเปิดให้ผู้เข้าแข่งขันเข้าภายในห้างได้ เวลา 06:00 น. ทางประตูทางเข้าโรงแรมเอเซียแอร์พอร์ต สามารถขึ้นลิฟท์ ไปที่ชั้น 5 บริเวณจัดงานได้เลย
2. ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จะปิดเวลา 21: 00 น.
3. ผู้แข่งขันที่มีอุปกรณ์สามารถนำอุปกรณ์ขึ้นไปบริเวณที่แข่งขันโดยการนำรถขึ้นไปขนถ่ายอุปกรณ์ได้ที่บริเวณที่จอดรถของชั้น5 รถบรรทุกใหญ่ไม่สามารถขึ้นไปบนที่จอดได้ ต้องเป็นรถเล็ก เมื่อขนถ่ายอุปกรณ์เสร็จแล้วให้นำรถไปจอดบริเวณอื่น ไม่อนุญาตให้จอดรถบริเวณลานจอดรถชั้น 5 เด็ดขาด
4. ทางผู้จัดการแข่งขันจะมีบัตรจอดรถฟรีให้กับทุกโรงเรียนที่เข้าแข่งขันโรงเรียนละ 1 ใบ ยกเว้นนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ให้ 2 ใบ รับบัตรจอดรถตอนรายงานตัวเข้าแข่งขัน
5. ห้อง Diamond Hall จะเปิดให้เข้าได้เวลา 7:30 น.และปิดเวลา 20:45 น.ตรง ไม่อนุญาตให้ผู้แข่งขันหรือบุคคลอื่นเข้าห้องก่อนเวลาเด็ดขาด และออกจากห้องตามเวลากำหนด
6. ปีนี้ไม่ได้จัดห้องแต่งตัวให้ผู้เข้าแข่งขัน แต่ท่านสามารถแต่งตัวได้บริเวณชั้น 5 ของห้าง ขอให้รร.นำอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการปกปิดเพื่อการแต่งตัวมาด้วย

7. การรายงานตัวเข้าแข่งขันนาฏศิลป์ ทุกกิจกรรม ผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องแสดงบัตรประชาชนให้คณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง

8. การขึ้นขึ้นซ้อมการแสดงบนเวทีจริง ให้ทุกโรงเรียนประสานขออนุญาตคณะกรรมการผู้ควบคุมแต่ละเวทีเพื่อจัดคิวตามลำดับก่อนหลัง  ไม่อนุญาตให้ขึ้นเวทีโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรรมการ

9. การดูสถานทีแข่งขันและการฝึดซ้อม ทางคณะกรรมการฯ จะเปิดให้ดูสถานทีในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.30 น เป็นต้นไป และจะอนุญาตให้เริ่มซ้อมบนเวทีแข่งขันจริงได้เวลา 13.30 น (หรือจนกว่าสถานทีแข่งขันจะเสร็จสมบุรณ์)

10.สำหรับกิจกรรมที่มีอุปกรณ์ หรือฉากในการแข่งขัน ทางคณะกรรมการฯ อนุญาตให้มาประกอบและติดตั้ง ได้ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.30 น เป็นต้นไป

***ทางผู้จัดการแข่งขันต้องกราบขออภัยในความไม่สะดวกครั้งนี้เป็นอย่างสูง หวังว่าคงได้รับความร่วมมือในการปฏิบัติตามกติกาที่ตกลงร่วมกันครั้งนี้ด้วยดีค่ะ***

Older posts «

» Newer posts