«

»

ก.ย. 19

[เก่า] อธิบายเพิ่มเติมและแก้ไข ( นักบินน้อย สพฐ. : กิจกรรมเครื่องร่อนแบบเดินตาม)

หมายเหตุ เป็นการอธิบายตามเกณฑ์เดิม เพื่อความชัดเจนในการดำเนินการ นับตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2562