ประกาศจัดงานและเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่อง การจั … อ่านเพิ่มเติม ประกาศจัดงานและเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565