Musicthai

Author's details

Name: ศิลปะ ดนตรีไทย SangKeet
Date registered: 12/01/2013

Latest posts

  1. แผนผังห้องแข่งขัน โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร (แก้ไข) — 10/02/2018
  2. การเตรียม score เพลง สำหรับใช้ประกวดการแข่งขันขับขานประสานเสียง — 26/01/2018
  3. ข้อมูลที่พัก ใกล้สถานที่การแข่งขัน ดนตรีไทย และ ขับขานประสานเสียง — 26/01/2018
  4. การแข่งขันประสานเสียง — 20/01/2017
  5. แผนที่การเดินทาง โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร — 20/01/2017

Author's posts listings

ม.ค. 13

แผนผังโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร กิจกรรม ดนตรีไทย และ ประสานเสียง

ม.ค. 13

เตรียมเอกสารรายงานตัวการแข่งขัน ดนตรีไทย,ประสานเสียง

ให้นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคน ทุกรายการ เตรียม …

Continue reading »

ม.ค. 10

ข้อมูลที่พักใกล้เคียงสถานที่แข่งขัน ศูนย์การแข่งขันดนตรีไทย และ ประสานเสียง

ที่พักใกล้โรงเรียนมัธยมสังคีต  คลิกที่นี่  –>  …

Continue reading »

ธ.ค. 26

กำหนดการจอดรถรับ-ส่ง นักเรียน สนามแข่งขันดนตรีไทยและประสานเสียง

ม.ค. 12

แผนที่การเดินทางมาโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

แผนที่การเดินทางที่ 1 แผนที่การเดินทางที่ 2 แผนที่การเด …

Continue reading »

Older posts «

» Newer posts