«

»

พ.ย. 29

[เก่า] เชิญครู ชมคลิปวิดิโอ การประกวดงานศิลปะของกลุ่มสาระสังคมฯ

เชิญครู นักเรียน กรรมการตัดสิน กรรมการจัดงาน

ชมคลิปวิดีโอ จัดทำโดย สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 6 ตอน
เป็นการอธิบายขยายความทำความเข้าใจและให้ข้อเสนอแนะการจัดงานมหกรรมทางวิชาการ เทคโนโลยีและศิลปหัตถกรรมปีการศึกษา 2561 ในส่วนของสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมซึ่งประกอบด้วย เรื่องเพลงคุณธรรมโครงงานคุณธรรม ละครคุณธรรม ละครประวัติศาสตร์ เล่านิทานคุณธรรม สวดมนต์แปลบาลี ไทยและสวดมนต์แปลบาลี ภาษาอังกฤษมารยาทไทย

ขอเชิญชมตามคลิปค่ะ ลิก
https://www.youtube.com/watch?v=ZxADhPM7i80&t=0s&list=PL-ZL95peyLMOr7EqF-M1-zAP4Mv2XDxd3&index=2&ab_chanงบnel=OBECTV