«

»

ก.พ. 02

รายการคุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียนปากเกร็ด

รายการคุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียนปากเกร็ด
ห้องคอมพิวเตอร์ 2208
Core i5-2400 3.10 Ghz
Ram 4 Gb
Windows 7 64 bit
VGA Intel HD Onboard

FileZilla 3.7.4.1
Chrome ไม่ต่ำกว่ารุ่น 62
Firefox ไม่ต่ำกว่ารุ่น 57
—————————————–
ห้องคอมพิวเตอร์ 2207
Core i5-6400 2.70 Ghz
Ram 8 Gb
Windows 10 64 bit
Nvidia Geforce 930A 2 GB

โปรแกรมในเครื่องมี
Adobe CS 3 Dreamweaver, Flash
Adobe CS 5 Photoshop
Adobe CS 2017 Dreamweaver, Photoshop
FileZilla 3.7.4.1
Chrome ไม่ต่ำกว่ารุ่น 62
Firefox ไม่ต่ำกว่ารุ่น 57
—————————————–
ห้องคอมพิวเตอร์ 2205
Core i5-6500 3.20 Ghz
Ram 8 Gb
Windows 10 64 bit
Nvidia Geforce GT 730 2 GB

โปรแกรมในเครื่องมี [Web Editor]
Adobe CS 3 Dreamweaver, Flash
Adobe CS 5 Photoshop
Adobe CS 2017 Dreamweaver, Photoshop
FileZilla 3.7.4.1
Chrome ไม่ต่ำกว่ารุ่น 62
Firefox ไม่ต่ำกว่ารุ่น 57

โปรแกรมในเครื่องมี [Web Application]
FileZilla 3.7.4.1
Chrome ไม่ต่ำกว่ารุ่น 62
Firefox ไม่ต่ำกว่ารุ่น 57
—————————————–
***รายการ TextEditor เขียนบน Notepad เท่านั้น ไม่มีโปรแกรม Paint และ Office ***
***หมายเหตุ ควรเตรียมโปรแกรมมาด้วยเพื่อป้องกันโปรแกรมในเครื่องไม่สมบูรณ์
ข้อชี้แจงในการเข้าแข่งขัน
– การนำโปรแกรมมาลง ให้ใช้เป็น CD / DVD เท่านั้น
– ห้ามนำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าในสนามแข่งขัน