19 กุมภาพันธ์ 2557 - บรรยากาศตอนบ่าย
DIS 0878 resize DIS 0879 resize DIS 0880 resize DIS 0881 resize DIS 0882 resize DIS 0883 resize DIS 0884 resize DIS 0885 resize DIS 0886 resize DIS 0887 resize DIS 0888 resize DIS 0889 resize DIS 0890 resize DIS 0891 resize DIS 0892 resize DIS 0893 resize DIS 0894 resize DIS 0895 resize DIS 0896 resize DIS 0897 resize DIS 0898 resize DIS 0899 resize DIS 0900 resize DIS 0901 resize DIS 0902 resize DIS 0903 resize DIS 0904 resize DIS 0905 resize DIS 0906 resize DIS 0907 resize DIS 0908 resize DIS 0909 resize DIS 0910 resize DIS 0911 resize DIS 0912 resize DIS 0913 resize DIS 0914 resize DIS 0915 resize DIS 0916 resize DIS 0917 resize DIS 0918 resize DIS 0863 resize DIS 0866 resize DIS 0868 resize DIS 0870 resize DIS 0872 resize DIS 0873 resize DIS 0875 resize DIS 0877 resize