19 กุมภาพันธ์ 2557 - บรรยากาศช่วงเช้า
DIS 0578 resize DIS 0579 resize DIS 0583 resize DIS 0586 resize DIS 0590 resize DIS 0591 resize DIS 0599 resize DIS 0601 resize DIS 0603 resize DIS 0605 resize DIS 0606 resize DIS 0608 resize DIS 0609 resize DIS 0610 resize DIS 0612 resize DIS 0613 resize DIS 0617 resize DIS 0624 resize DIS 0626 resize DIS 0627 resize DIS 0646 resize DIS 0655 resize DIS 0672 resize DIS 0674 resize DIS 0675 resize DIS 0678 resize DIS 0679 resize DIS 0680 resize DIS 0690 resize DIS 0691 resize DIS 0692 resize